МЕТАЛТЕХНИК АД  подписа договор за изпълнение на проект по Националния план за възстановяване и устойчивост

МЕТАЛТЕХНИК АД  сключи с Министерството на иновациите и растежа договор BG-RRP-3.004-1618-C01 за изпълнение на проект „Технологична модернизация в предприятието“ по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Целите на проекта са:

  1. Създаване на условия за растеж и развитие на МЕТАЛТЕХНИК АД чрез цифровизация на производствените процеси.
  2. Повишаване на производителността, намаляване на разходите и като цяло повишаване ефективността на производствените процеси за осигуряване разширяването на производствения капацитет на МЕТАЛТЕХНИК АД..

Целите ще се постигнат чрез инвестиция в придобиване на високотехнологичен актив с ЦПУ – Хоризонтален разстъргващ фрезови център с фиксирана маса и подвижна колона.

Вследствие на изпълнението на проекта ще се  постигнат:

  1. По-нататъшна цифровизация на производствените процеси в МЕТАЛТЕХНИК АД;
  2. Повишаване ефективността на производствените процеси на база по-високата производителност и намаляването на производствените разходи, което води до разширяване на производствения капацитет на МЕТАЛТЕХНИК АД, вследствие създадените възможностите за приемане и изпълнение на поръчки в къси срокове.

Общата стойност на проекта е 1 855 590.00 лв, като размерът на Безвъзмездната финансова помощ е 699 928.55 лв., предоставена от Европейския съюз.

 

Договор

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*