Публична покана

Металтехник АД обявява пулбична покана за доставка на  Хоризонтален разстъргващ фрезови център с фиксирана маса и подвижна колона. Документацията ще намерите тук

МЕТАЛТЕХНИК АД  подписа договор за изпълнение на проект по Националния план за възстановяване и устойчивост

МЕТАЛТЕХНИК АД  сключи с Министерството на иновациите и растежа договор BG-RRP-3.004-1618-C01 за изпълнение на проект „Технологична модернизация в предприятието“ по Националния план за възстановяване и устойчивост. Целите на проекта са:…

МЕТАЛТЕХНИК АД с договор за изпълнение на проект

МЕТАЛТЕХНИК АД сключи с Министерството на иновациите и растежа договор BG16RFOP002-6.002-0667-C01 за изпълнение на проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“.…

МЕТАЛТЕХНИК АД и Министерството на икономиката

МЕТАЛТЕХНИК АД  подписа договор за изпълнение на проект по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“ МЕТАЛТЕХНИК АД  сключи с Министерството на икономиката договор BG16RFOP002-2.077-0405-C01 за изпълнение на проект “Подкрепа за…

Завърши изпълнението на проект “Инвестиция за Устойчиво Развитие на Агротехчаст АД” …

Завърши изпълнението на проект “Инвестиция за Устойчиво Развитие на Агротехчаст АД”, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 Проект BG16RFOP002-3.001-0826 Инвестиция за Устойчиво Развитие на Агротехчаст АД. Завърши изпълнението…