МЕТАЛТЕХНИК АД с договор за изпълнение на проект

МЕТАЛТЕХНИК АД сключи с Министерството на иновациите и растежа договор BG16RFOP002-6.002-0667-C01 за изпълнение на проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“.…

МЕТАЛТЕХНИК АД и Министерството на икономиката

МЕТАЛТЕХНИК АД  подписа договор за изпълнение на проект по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“ МЕТАЛТЕХНИК АД  сключи с Министерството на икономиката договор BG16RFOP002-2.077-0405-C01 за изпълнение на проект “Подкрепа за…

Завърши изпълнението на проект “Инвестиция за Устойчиво Развитие на Агротехчаст АД” …

Завърши изпълнението на проект “Инвестиция за Устойчиво Развитие на Агротехчаст АД”, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 Проект BG16RFOP002-3.001-0826 Инвестиция за Устойчиво Развитие на Агротехчаст АД. Завърши изпълнението…

Агротехчаст АД започва изграждане на нов производствен корпус с площ 1050кв.м.

Във връзка с увеличаване производствения капацитет на Агротехчаст АД,както и в изпълнение на мисията на предприятието за подобряване на условията на труд, Агротехчаст АД започва изграждане на нов производствен корпус…