Агротехчаст АД започва изграждане на нов производствен корпус с площ 1050кв.м.

Във връзка с увеличаване производствения капацитет на Агротехчаст АД,както и в изпълнение на мисията на предприятието за подобряване на условията на труд, Агротехчаст АД започва изграждане на нов производствен корпус…

Агротехчаст АД обявява процедура за избор на изпълнители с публича покана за доставка на ДМА

Агротехчаст АД обявява процедура за избор на изпълнители с публича покана за доставка на ДМА. Материалите за процедурата може да изтеглите тук Краен срок за подаване на оферти 30.01.2018 г.

Проект BG16RFOP002-3.001-0826 Инвестиция за Устойчиво Развитие на Агротехчаст АД

Проект BG16RFOP002-3.001–0826  Инвестиция за Устойчиво Развитие на Агротехчаст АД. На 30.11.2017 г.  стартира изпълнението на проект “Инвестиция за Устойчиво Развитие на Агротехчаст АД”, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Общата…