Dener 400T

Разстояние между колоните 6700мм

Максимална дължина на огъване 7200мм

Усилие 400т Антидеформационна маса

CNC Controller

 

ЦПУ Хидравлична Абкант Преса
Durma AD-R25100

Максимална дължина на огъване 2500mm, Максимално усилие 100т.

 

 

Хидравлични преси до 400т

 

 Ексентрик преси до 250т