Dener 400T

Разстояние между колоните 6700мм

Максимална дължина на огъване 7200мм

Усилие 400т Антидеформационна маса

CNC Controller

 

 

Универсален Ексентрик Абкант

Максимална дължина на огъване 3000мм

Усилие 160т

 

 

Хидравлични преси до 400т

 

 Ексентрик преси до 250т