DMG Mori CLX 350v3
Обработваем диаметър 320мм Ход по Z – 580мм
Прътоподаващ магазин
Автоматично измерване на инструмента

• CNC Lathe Doosan Lynx 2100L
X – 320mm / Z – 400mm

 

• CNC Lathe Doosan Lynx 2100LM
X – 320mm / Z – 400mm

 

 

Универсални сругове C13, C11