Italforni Тунелна 

Пещ за обемно закаляване

Дължина 10500мм

Температура до 1300 градуса

16 газови горелки

CNC Controller

 

 


ВТГ 50 

Индукционно нагряване на стоманени детайли 

до 1200 градуса 

Автономна охлаждаща система