Агротехчаст АД започва изграждане на нов производствен корпус с площ 1050кв.м.

Във връзка с увеличаване производствения капацитет на Агротехчаст АД,както и в изпълнение на мисията на предприятието за подобряване на условията на труд, Агротехчаст АД започва изграждане на нов производствен корпус с площ 1050кв.м.