Новини

Публична покана

Публична покана

МЕТАЛТЕХНИК АД  подписа договор за изпълнение на проект по Националния план за възстановяване и устойчивост

МЕТАЛТЕХНИК АД  подписа договор за изпълнение на проект по Националния план за възстановяване и устойчивост

МЕТАЛТЕХНИК АД  с договор за изпълнение на проект

МЕТАЛТЕХНИК АД с договор за изпълнение на проект

Металтехник АД вече е сертифициран по ISO 3834-2

Металтехник АД вече е сертифициран по ISO 3834-2

МЕТАЛТЕХНИК АД  и Министерството на икономиката

МЕТАЛТЕХНИК АД и Министерството на икономиката

Агротехчаст вече е МЕТАЛТЕХНИК АД

Агротехчаст вече е МЕТАЛТЕХНИК АД

Лазерно рязане на най-ниски цени

Лазерно рязане на най-ниски цени

Агротехчаст откри нов цех

Агротехчаст откри нов цех

Агротехчаст обнови уебсайта си

Агротехчаст обнови уебсайта си

Завърши изпълнението на проект “Инвестиция за Устойчиво Развитие на Агротехчаст АД” …

Завърши изпълнението на проект “Инвестиция за Устойчиво Развитие на Агротехчаст АД” …

Информационен ден с пресконференция за изпълнявания съгласно договора по…

Информационен ден с пресконференция за изпълнявания съгласно договора по…

Агротехчаст АД започва изграждане на нов производствен корпус с площ 1050кв.м.

Агротехчаст АД започва изграждане на нов производствен корпус с площ 1050кв.м.

Агротехчаст АД обявява процедура за избор на изпълнители с публича покана за доставка на ДМА

Агротехчаст АД обявява процедура за избор на изпълнители с публича покана за доставка на ДМА

Проект BG16RFOP002-3.001-0826 Инвестиция за Устойчиво Развитие на Агротехчаст АД

Проект BG16RFOP002-3.001-0826 Инвестиция за Устойчиво Развитие на Агротехчаст АД

Заваряване

Рязане

Механична обработка

Термообработка

Производствени възможности

За нас

Научете повече:

“МЕТАЛТЕХНИК” е предприятие създадено през 1948 г и повече от 70 години не спираме да се развиваме.

70 години опит

инженери, технолози, работници

Познанието натрупано за 70г. се е запазило чрез многото дългогодишни кадри, които остават с нас.

Над 1000

артикула

Основни продукти са: изделия за автоомобилната индустрия, рециклирането и селското стопанство

Над 20

международни партньора

в Германия, Австрия, Ирландия, Италия, Македония, Румъния, Сърбия и др.

Сертификати

за качество, екология, енергийна ефективност

Дружеството е сертифицирано по ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 3834-3:2005, ISO 50001:2011

Разнообразие на

производствени мощности

заваръчен робот, лазерно рязане, преси, фрези, стругове и много други.

Развиваме се

в крак с технологиите

Ние се стремим непрекъснато да прибавяме нови високотехнологични производствени възможности, скоито да повишаваме качеството и да  увеличаваме капацитета си.

Партньори

2986
2985
2987
2991
3146
2993
2990
2989
2997
3147